MEGGLE
NA KRUH

KONTAKTI

Svakako nam se obratite ako imate dodatna pitanja o tvrtki ili o našim proizvodima, ili u slučaju da želite poslati svoje prijedloge te komentare.

Sa zadovoljstvom ćemo vas saslušati, jer uz vašu podršku mi postajemo bolji!

Hvala!MEGGLE Hrvatska d.o.o.
Zeleno polje 34,
31000 Osijek, Hrvatska

Tel.: + 385 31 514 999
Fax: + 385 31 505 585
E-mail: meggle@meggle.hr
Web: www.meggle.hr

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: zastita.podataka@meggle.hr